לבצע השתלה של כתר זירקוניה במרכז להשתלה בזאלית

Basal Implantology Center - Zirconium Crown

Zircon Crowns

The Rolls-Royce of the dental rehabilitation area is undoubtedly the Zircon Crown. It is a stable a “non-breakable” and long lasting raw material with a beautiful natural look. Currently, most of the patients choose a Zircon crown because it looks amazing in addition to the material’s long lasting durability compared to other raw materials. If you suffer from a damaged tooth, you can easily implant a Zircon crown on it providing it with a white and healthy look allowing you to smile again as in your childhood.

What is Zircon?

Zircon is a dioxide of a clear Zirconium crystal, which is currently the strongest ceramics/porcelain in all dental markets. This is a multi-crystal material, which does not contain glass-carving chips. The Zircon has several crystal structures depending on temperature. It changes to a structure of crystal squares at a temperature of over 1,170 degrees. There are additives of different materials, which are added to the Zircons in order to stabilize the crystal square structure at a room temperature.

שלא תגיד שלא אמרנו!

אנו מבצעים עד 120 השתלות בזאליות בשנה

אם אינך מעוניין אתה מוזמן להמשיך הלאה... בכל אפשרות אחרת זה הזמן לשמור על מקומך