שחזור חניכיים - בבזאל קליניק

Basal Implantology Center - Periodontal Restorative

Periodontal Recovery

Periodontal Implantology is a process of reconstructing the patient’s lost gum tissue. The Implantology may be performed for aesthetic or various other reasons, providing an essential solution for a variety of periodontal conditions:

  • Receding gums that by definition includes loss of bone around the teeth, resulting from a gum disease or anatomical lesions. The receding harms the aesthetic appearance, exposes the tooth roots to decay processes and may even cause tooth sensitivity.
  • A genetic anatomical defect expressed by a gum tissue which is too thin and which recedes rapidly (even without suffering from a gum disease) at a relatively young age.
  • An extensive recovery plan which reconstructs all the infrastructures supporting the natural teeth and the dental implants to grant stability and quality of life over time.

שלא תגיד שלא אמרנו!

אנו מבצעים עד 120 השתלות בזאליות בשנה

אם אינך מעוניין אתה מוזמן להמשיך הלאה... בכל אפשרות אחרת זה הזמן לשמור על מקומך