השתלהבזאלית השתלתשינייםלמחוסריעצם

Basal Implantology Center - Basal Implantology

You may have already turned to dentists who have told you that there is not enough bone in the jaw and that you will have to undergo surgeries such as sinus lifting or bone construction in order to perform implantology

At the Basal Implantology Center for patients with severe lack of bone, you will receive dental implants, teeth and a big smile already on your first treatment day and within 14 days, you will have permanent teeth even when there is no bone at all.

Basal Implantology treatment for patients with severe lack of bone

Basal Implantology technology enables a full and fast dental implantology solution also for patients with severe lack of bone.

Prof. Gérard Scortecci, who currently serves as president of ICOI (International Congress of Oral Implantologists), developed the method in Nice, France, more than 30 years ago.

Dr. Lari Sapoznikov, Basal dental implantology specialist for patients with severe lack of bone by the University of Nice, France, has been treating in the Basal method in Israel for years with hundreds of successful surgeries.

The Basal method provides a solution without exceptions to anyone who requires dental implantology and without taking into account the jaw condition.

For many of the patients, the process of dental implants is not possible due to absence of bone or a fine or weak bone, and therefore at Basal Implantology Center you will receive the solution and the possibility to end up with implants and a big and beautiful smile within only 7 days.

Already at the first treatment day, you will have implants and teeth.

Read more about Basal implantology

שלא תגיד שלא אמרנו!

אנו מבצעים עד 120 השתלות בזאליות בשנה

אם אינך מעוניין אתה מוזמן להמשיך הלאה... בכל אפשרות אחרת זה הזמן לשמור על מקומך